Welcome to bpp.226  website

.

ชื่อผู้ใช้
ระหัส
หน่วยในสังกัด
.


จำนวนผู้เข้าชม เริ่ม 1 เม.ย.54
.


ชื่อผู้ใช้
ระหัส
หน่วยในสังกัด
.

งานด้าน พรบ.ยาเสพติด

จำนวนผู้เข้าชม เริ่ม 1 เม.ย.54
.

พ.ต.ต.พลสันติ์  คมขาว 
ผบ.ร้อย ตชด.226
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ร.ต.ต.ประดิษฐ์  จิตรมาตร  จนท.สารสนเทศ ร้อย ตชด.226
e mail pdj2501@gmail.com tel. 045-441-022   (093 5605975 )
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๖  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ยินดีต้อนรับ
พล.ต.ท.อรรถชัย  เกิดมงคล
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พล.ต.ท.อรรถชัย  เกิดมงคล
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน